• 1
  • 2
  • 3
Pelpliński Areopag Pelpliński Areopag Dnia 24 kwietnia 2015 roku, po około 30 letniej przerwie, odbyła się pierwsza z 3 sesji wykładów Pelplińskiego Areopagu zorganizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Bibliotekę Diecezjalną. Prelekcje poświęcone są tematowi religijności na Pomorzu. Pierwszego dnia odbyły się 2 wykłady, które wygłosili: Ksiądz Biskup dr hab. Wiesław Śmigie...
Międzynarodowa konferencja naukowa- Międzynarodowa konferencja naukowa-"Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie”. W dniach 20-22 kwietnia w murach Wydziału Teologicznego UMK odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana: "Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie”. Spotkania te zdecydowanie przybliżyły na nowo postać Akwinaty, wielkiego filozofa średniowiecza, ukazując również jego ogromną pracą ...
Pogrzeb śp. ks. Prałata Wojciecha Kasyny Pogrzeb śp. ks. Prałata Wojciecha Kasyny 22 kwietnia 2015 r. odbył się pogrzeb śp. ks. Prałata Wojciecha Kasyny. Księdza Kanclerza żegnali biskupi, kapłani miasta biskupiego, kapłani diecezjalni, siostry zakonne, rodzina, przyjaciele i parafianie. Przed liturgią został odmówiony różaniec za zmarłego. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Ks. Bp Ryszard Kasyna, a Słowo Boże wygłosił Ks. Bp W...

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej

Copyright: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
Realizacja: MGDESIGN.PL / Marcin Boczarski